::: รายละเอียดบัญชีจ่ายเงินรายเดือนลูกจ้างชั่วคราว (ใน สพป.อจ.) :::

[ สังกัด ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ


รายการรายละเอียด
 
ใส่เลขประชาชน 13 หลัก  
ใส่เลขบัญชีธนาคาร 10 หลัก  
เลือกเดือน  
ใส่ปี พ.ศ.  
 
 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ